Archiwum, publikacje, artykuły, wywiady

Publikacje, artykuły, wywiady 2018Artykuł: Czas na zmiany w przewozach ADR, Transport manager NR 5 październik – listopad 2018 (35) 2018 r., ISSN 2300-164X.Czytaj 2018 2018Artykuł: Przewóz drogowy TNDR, Polski Traker 2/2018, ISSN 1508-7638.Czytaj 2018 2017Wywiad: Nie tylko na papierze, Polski Traker 12/2017, ISSN 1508-7638.Czytaj 2017 2016Artykuł: ADR 2017 Najważniejsze zmiany,...

Nowe opłaty drogowe dla pojazdów ADR w Federacji Rosyjskiej

Nowe opłaty drogowe dla pojazdów ADR w Federacji Rosyjskiej. Z dniem 01.01.2021 r. Departament Polityki Państwowej w Dziedzinie Samochodowego i Miejskiego Transportu Pasażerskiego Ministerstwa Transportu Federacji Rosyjskiej wprowadził pobór opłaty skarbowej za udzielenie specjalnego zezwolenia na przejazd po drogach samochodowych dla pojazdów, wykonującego przewozy ładunków niebezpiecznych w kwocie 1300 rubli.

Doradca w Europie – co kraj to obyczaj

Doradca w Europie – co kraj to obyczaj Doradca w Europie 1 Pobierz Doradca w Europie 2 Pobierz Doradca w Europie 3 Pobierz Doradca do spraw bezpieczeństwa jest bardzo ważnym elementem w systemie bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych. To przecież doradca jest odpowiedzialny za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia...

Rola doradcy DGSA

Rola doradcy DGSA Podczas konferencji naukowo-technicznej "Przewóz towarów niebezpiecznych", zorganizowanej przez Transportowy Dozór Techniczny w Warszawie w dniach 4-6 marca 2020 r. przedstawiałam dwie prezentacje. Pierwsza z nich dotyczyła „Obowiązków doradcy DGSA po wypadku z udziałem pojazdów transportujących towary niebezpieczne”. Omówione zostały podstawy prawne, kryteria zdarzeń, po zaistnieniu, których wymagane...

ADR w Siłach Zbrojnych RP

ADR w Siłach Zbrojnych RP Previous Next Zostałam zaproszona przez Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk - Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk do wzięcia udziału w VI Konferencja: „Bezpieczeństwo przewozu towarów niebezpiecznych w Siłach Zbrojnych RP”, która odbyła się w 22-23 stycznia w Bydgoszczy. Uczestnikami konferencji byli przede wszystkim doradcy ADR pracujący...

30-te międzynarodowe spotkanie ekspertów ADN

30-te międzynarodowe spotkanie ekspertów ADN Wydawnictwo Veranstaltungen zaprosiło mnie do przedstawienia działalności stowarzyszenia EASA (European Dangerous Goods Safety Adviser Associations) podczas konferencji zorganizowanej w Bad Dürkheim w Niemczech dla ekspertów AND (przewozu śródlądowego towarów niebezpiecznych) armatorów, spedytorów, służb kontrolnych. Tematem przewodnim konferencji były problemy związane z bezpieczeństwem transport śródlądowego towarów...

Konferencja Transport Manager Meeting

30-te międzynarodowe spotkanie ekspertów ADN Wspólnie z radcą prawnym Panią Małgorzatą Wielebą-Walicką wiceprezesem Stowarzyszenia S-DGSA przygotowałyśmy prezentację dotyczącą Zakresu odpowiedzialności uczestników przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, którą zaprezentowałyśmy podczas Konferencja Transport Manager Meeting w Warszawie.

Spotkanie EASA podczas Targów Materiałów i Towarów Niebezpiecznych w Lipsku

Spotkanie EASA podczas Targów Materiałów i Towarów Niebezpiecznych w Lipsku Dziewiąte spotkanie Stowarzyszenia EASA zorganizowane zostało przez Zarząd Stowarzyszenia w Lipsku w dniach 8-9 kwietnia 2019 r.  przy okazji organizowanych w tym mieście branżowych Targów Materiałów i Towarów Niebezpiecznych. W spotkaniu uczestniczyło 21 przedstawicieli z 15 krajowych stowarzyszeń i 15...

error: Content is protected !!