Przewozy towarów niebezpiecznych na Malcie

Malta przystąpiła do Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. stosunkowo późno, bo dopiero 8 May 2007 r. Dla porównania Polska w 1975 roku. Przewozy międzynarodowe towarów niebezpiecznych mogą odbywać się tylko wtedy, kiedy spełnione są warunki przedstawione w załączniku A...

Szkolenia IMDG (e-learning)

Przez ponad rok szukałam specjalistycznego szkolenia dotyczącego zasad bezpieczeństwa przewozu morskiego towarów niebezpiecznych IMDG Code. Niestety, żadna ze znanych mi firm, instytucji nie tylko, że nie organizowała szkoleń stacjonarnych, to również nie oferowała szkoleń online z udziałem wykładowcy. W końcu, zaczęłam przeglądać oferty szkoleń e-learningu, nie do końca przekonana do...

Czy forma szkoleń e-learningu i szkoleń online jest dopuszczona dla szkoleń 1.3, 8.2.3 ADR?

E-learning i szkolenia online dla pracowników wykonujących czynności z towarami niebezpiecznymi ciągle budzą wiele wątpliwości, szczególnie wśród doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych. W związku z ograniczeniami epidemicznymi w 2020 i 2021 roku ograniczono możliwość przeprowadzania stacjonarnych kursów dla doradców DGSA oraz kierowców ADR. Sygnatariusze Umowy ADR podpisali umowy...

Konferencja Bezpieczeństwa Przewozu Towarów Niebezpiecznych w Siłach Zbrojnych RP

Po raz kolejny zostałam zaproszona przez Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk na VII Konferencja Bezpieczeństwa Przewozu Towarów Niebezpiecznych w Siłach Zbrojnych RP. Konferencja odbywała się w Opolu w dniach 21-23 września 2021 r. Uczestnikami byli doradcy DGSA będący pracownikami wojskowymi lub cywilnymi. Celem konferencji było doskonalenie...

Przewozy towarów niebezpiecznych w Meksyku

Jak wygląda transport towarów niebezpiecznych za oceanem w egzotycznym Meksyku? Oficjalne standardy meksykańskie (Normas Oficiales Mexicanas lub NOMs) uzupełniają meksykańskie przepisy dotyczące transportu lądowego towarów niebezpiecznych i odpadów (Regulation for the land transport of hazardous materials and wastes). Meksykański Sekretariat Komunikacji i Transportu (SCT) jest odpowiedzialny za publikację i utrzymanie...

Wyłączenia z ADR, 1.1.3.6, 1.7.1.4, 3.3, 3.4, 3.5.

WYŁĄCZENIA - KIEDY NIE MA OBOWIĄZKU WYZNACZENIA DORADCY? Przepis 1.8.3 ADR (Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 769 i 2471), oraz art. 15 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych...

Kto ma obowiązek wyznaczenia DGSA

Kto ma obwiązek wyznaczenia doradcy DGSA (dangerous goods safety advisor)?Obowiązek wyznaczenia doradcy przez przedsiębiorcę określony jest w-  przepisie 1.8.3 ADR (Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 769 i 2471), oraz- artykule 15 Ustawy...

Zmiany Umowy ADR 2021

Zmiany Umowy ADR 2021 W dniu 1 stycznia 2021 roku weszła w życie kolejna nowelizacja przepisów Umowy (już nie europejskiej) dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (Umowy ADR). W polskim porządku prawnym będzie ona obowiązywała od chwili publikacji w urzędowym Dzienniku Ustaw. Podobnie jak przy poprzednich zmianach, wprowadzono sześciomiesięczny okres...

Archiwum, publikacje, artykuły, wywiady

Publikacje, artykuły, wywiady 2018Artykuł: Czas na zmiany w przewozach ADR, Transport manager NR 5 październik – listopad 2018 (35) 2018 r., ISSN 2300-164X.Czytaj 2018 2018Artykuł: Przewóz drogowy TNDR, Polski Traker 2/2018, ISSN 1508-7638.Czytaj 2018 2017Wywiad: Nie tylko na papierze, Polski Traker 12/2017, ISSN 1508-7638.Czytaj 2017 2016Artykuł: ADR 2017 Najważniejsze zmiany,...