Zmiany Umowy ADR 2021

Zmiany Umowy ADR 2021 W dniu 1 stycznia 2021 roku weszła w życie kolejna nowelizacja przepisów Umowy (już nie europejskiej) dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (Umowy ADR). W polskim porządku prawnym będzie ona obowiązywała od chwili publikacji w urzędowym Dzienniku Ustaw. Podobnie jak przy poprzednich zmianach, wprowadzono sześciomiesięczny okres...

error: Content is protected !!