30-te międzynarodowe spotkanie ekspertów ADN

Wspólnie z radcą prawnym Panią Małgorzatą Wielebą-Walicką wiceprezesem Stowarzyszenia S-DGSA przygotowałyśmy prezentację dotyczącą Zakresu odpowiedzialności uczestników przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, którą zaprezentowałyśmy podczas Konferencja Transport Manager Meeting w Warszawie.

error: Content is protected !!