Spotkanie EASA podczas Targów Materiałów i Towarów Niebezpiecznych w Lipsku

Dziewiąte spotkanie Stowarzyszenia EASA zorganizowane zostało przez Zarząd Stowarzyszenia w Lipsku w dniach 8-9 kwietnia 2019 r.  przy okazji organizowanych w tym mieście branżowych Targów Materiałów i Towarów Niebezpiecznych. W spotkaniu uczestniczyło 21 przedstawicieli z 15 krajowych stowarzyszeń i 15 państw.

Targom towarzyszyła 2-ga edycja konferencji: „Dangerous Goods – Hazardous Materials“, podczas której prezetowałam wspólnie z Panią Zsuzsanna Sass z Węgier referat nt. Szkoleń wewnętrznych wymaganych przepisami ADR, RID, IATA, IMDG.

error: Content is protected !!