Doradca w Europie – co kraj to obyczaj

Doradca do spraw bezpieczeństwa jest bardzo ważnym elementem w systemie bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych. To przecież doradca jest odpowiedzialny za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska związanych z działalnością przedsiębiorcy. Niezależnie od kraju, w którym doradca zdaje egzamin powinien on posiadać taki sam zasób wiedzy niezbędny do wykonywania obowiązków na niego nałożonych. Poziom egzaminu oraz jego zdawalność również powinny być podobne. Znaczące różnice w zakresie egzaminowania mogą powodować duże rozbieżności w przygotowaniu doradcy do pełnienia swojej – jakże odpowiedzialnej funkcji.

Napisany przeze mnie artykuł został opublikowany w języku niemieckim w Gefährlicheladung, Storck Verlag Hamburg, 05/C/20540 E, 05/2020 – Jeder prüft für sich allein, oraz w newsletterze No. 27, June 2020 British Association of Dangerous Goods Professionals w języku angielskim Adviser In Europe – Every Country Has Its Own Customs.

error: Content is protected !!