Slider3

Nazywam się Maria Nicopulos

Jestem doradcą do spraw bezpieczeństwa

w przewozie towarów niebezpiecznych

Slider2

20 lat doświadczenia

Doktorat z bezpieczeństwa

Slider1

Doradca i ekspert w transporcie

drogowym, kolejowym, morskim, lotniczym

O mnie

Absolwentka Akademii Sztuki Wojennej na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego, gdzie uzyskała stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie.
Studia magisterskie ukończyła na Politechniki Poznańskiej (Wydział Technologii Chemicznej kierunek Ochrony Środowiska) otrzymując stopień i tytuł naukowy mgr inż. Ekotechnologii.
Absolwentka Politechniki Krakowskiej (Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy), Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Zarządzanie Środowiskiem), Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (Marketing).
Od 2003 roku doradca ds. bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym ADR, kolejowym RID, lotniczym IATA, specjalista w zakresie kodeksu morskiego IMDG, starszy inspektor BHP, w latach 2022-2018 prezes Stowarzyszenia IASA (Międzynarodowego Stowarzyszenia DGSA), wiceprezes Stowarzyszenia Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych, członek Stowarzyszenia Doradców ds. Bezpieczeństwa Przewozu Towarów Niebezpiecznych Koleją oraz Europejskiego Stowarzyszenia Doradców ESD ADR. Wykładowca akademicki, autorka licznych artykułów i referatów publikowanych w prasie branżowej, prelegentka biorąca udział w krajowych i zagranicznych konferencjach poświęconych tematyce bezpieczeństwa w transporcie.
Moje zainteresowania zawodowe i naukowe skupiają się na szeroko pojętym bezpieczeństwie przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie lądowym (drogowym, kolejowym, śródlądowym) lotniczym oraz morskim. Koncentrują się gównie na systemie zarządzania bezpieczeństwem przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz towarów dużego ryzyka.

Doświadczenie:

Wykładowca, trener na kursach, szkoleniach i warsztatach z zakresu problematyki dotyczącej bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, magazynowania chemikaliów, gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, wymaganiami dla zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz dziedzin pokrewnych.

Współpracuje z instytutami administracji publicznej, jednostkami wojskowymi oraz przedsiębiorstwami z branży transportu i logistyki, przemysłu chemicznego, kosmetycznego, farmaceutycznego, paliwowo – energetycznego i innymi. Autorka skryptów, publikacji
i artykułów specjalistycznych w wydawnictwach naukowych poświęconych problematyce transportu, logistyce i bezpieczeństwie pracy. Od 02.2000 roku własna działalność gospodarcza – firma EKO SKOLAR.

Własna działalność gospodarcza w zakresie doradztwa w przewozie drogowym, kolejowym, lotniczym, morskim towarów niebezpiecznych, opracowywanie wniosków i dokumentacji wymaganej Umową ADR, doradztwa z zakresie Prawa Ochrony środowiska i Ustawy o odpadach.

Od 2016 roku członek grupy ekspertów w ramach zespołu doradczego do spraw przewozu towarów niebezpiecznych powołanego przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa, odznaczona w 2019 roku odznaką resortową Ministra Infrastruktury „Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej RP”.

od 2008
Stowarzyszenie Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych DGSA.
Wiceprezes (od 2018), Prezes (2018-2013).
od 2008
od 2014
Międzynarodowe Stowarzyszenie Stowarzyszeń DGSA (IASA).
Prezes (2022-2018), Zastępca Skarbnika (2018-2015).
od 2014
od 2016
Członek grupy ekspertów.
Członek grupy ekspertów w ramach Zespołu doradczego do spraw przewozu towarów niebezpiecznych powołanego przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa.
od 2016
od 2013
Stowarzyszenie ds. Bezpieczeństwa Przewozu Towarów Niebezpiecznych Koleją - DBPK.
Członek.
od 2013
od 2009
Europejskie Stowarzyszenie Doradców ESD ADR.
Członek.
od 2009
od 02.2000
Własna działalność gospodarcza.
Własna działalność gospodarcza w zakresie doradztwa w przewozie drogowym, kolejowym, lotniczym, morskim towarów niebezpiecznych, opracowywanie wniosków i dokumentacji wymaganej Umową ADR, doradztwa z zakresie Prawa Ochrony środowiska i Ustawy o odpadach.
od 02.2000
2000-2001
G9 Garden Marketing.
Zajmowane stanowisko – Specjalista ds. Rozwoju Zadania: organizacja fundacji ekologicznej EKOPOLSKA.
2000-2001
1998-2000
ABRYS Sp. z o.o. Grupa Konsultingowo-Projektowa.
Dział Szkoleń i Konferencji zajmowane stanowisko – Specjalista ds. Edukacji Ekologicznej Zadania: organizacja szkoleń i konferencji w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska, gospodarki odpadami, odnawialnych źródeł energii, gospodarki wodno-ściekowej).
1998-2000
0
LAT DOŚWIADCZENIA
0
ZADOWOLENYCH KLIENTÓW
0
DZIEDZINY TRANSPORTU
0
PRZESZKOLONYCH PRACOWNIKÓW

Wykształcenie

2019-2015
Doktor nauk społecznych w dyscyplinie bezpieczeństwa, studia podyplomowe 3 stopnia, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa
2019-2015
2009-2008
Kwalifikacje Starszego Inspektora Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Studia podyplomowe o kierunku: "Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy" Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
2009-2008
2001-2000
Studia podyplomowe o kierunku: „Zarządzanie Środowiskiem” Centrum Edukacyjne Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
2001-2000
1999-1998
Podyplomowe Studium Marketingu Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
1999-1998
1998-1994
Magister inżynier Ekotechnologii Kierunek: Ochrona Środowiska, Wydział Technologii Chemicznej Politechnika Poznańska
1998-1994

Kontakt

dr n. społ. inż. Maria Nicopulos
e-mail: maria.nicopulos@ekoskolar.com.pl
telefon: +48 602 399 049
error: Content is protected !!