Blog

Zmiany w rocznym sprawozdaniu ADR (już za 2022 r.)

Zmiany w rocznym sprawozdaniu ADR (już za 2022 r.) Dnia 24 czerwca 2022 r. weszło w życie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 9 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania (Dz. U. 2022, poz. 1227). Poniżej przedstawiono najważniejsze zmiany, które wprowadza: […]

Safe Transport Day 

28.06.2022 r. we Wrocławiu czasopismo Transport Manager zorganizowało ogólnopolską konferencję „Safe Transport Day” w której miałam przyjemność uczestniczyć. Moje wystąpienie oczywiście dotyczyło ADR-ów, czyli zasad bezpiecznego przewozu towarów niebezpiecznych (w załączeniu artykuł). Podczas konferencji temat bezpieczeństwa przedstawiony był szerzej. Prelegenci omawiali zagadnienia takie jak: bezpieczeństwo zestawów transportowych – zarówno dynamiczne, jak i bierne; bezpieczeństwo towarów […]

The dangerous goods safety adviser: The European Approach of DG Training Maria Nicopoulos

Zapraszam do przeczytania ciekawego artykułu, którego jestem współautorem na temat doradcy ds. bezpieczeństwa w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych. Artykuł został opublikowany w The Journal of Hazmat Transportation (September/October 2021). https://www.hazmatship.com/current-issue

Przewozy towarów niebezpiecznych na Malcie

Malta przystąpiła do Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. stosunkowo późno, bo dopiero 8 May 2007 r. Dla porównania Polska w 1975 roku. Przewozy międzynarodowe towarów niebezpiecznych mogą odbywać się tylko wtedy, kiedy spełnione są warunki przedstawione w załączniku A umowy ADR dla wymienionych w […]

Szkolenia IMDG (e-learning)

Przez ponad rok szukałam specjalistycznego szkolenia dotyczącego zasad bezpieczeństwa przewozu morskiego towarów niebezpiecznych IMDG Code. Niestety, żadna ze znanych mi firm, instytucji nie tylko, że nie organizowała szkoleń stacjonarnych, to również nie oferowała szkoleń online z udziałem wykładowcy. W końcu, zaczęłam przeglądać oferty szkoleń e-learningu, nie do końca przekonana do tego typu formy szkoleń „do […]

Czy forma szkoleń e-learningu i szkoleń online jest dopuszczona dla szkoleń 1.3, 8.2.3 ADR?

E-learning i szkolenia online dla pracowników wykonujących czynności z towarami niebezpiecznymi ciągle budzą wiele wątpliwości, szczególnie wśród doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych. W związku z ograniczeniami epidemicznymi w 2020 i 2021 roku ograniczono możliwość przeprowadzania stacjonarnych kursów dla doradców DGSA oraz kierowców ADR. Sygnatariusze Umowy ADR podpisali umowy multilateralne przedłużające ważność uprawnień doradców […]

Konferencja Bezpieczeństwa Przewozu Towarów Niebezpiecznych w Siłach Zbrojnych RP

Po raz kolejny zostałam zaproszona przez Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk na VII Konferencja Bezpieczeństwa Przewozu Towarów Niebezpiecznych w Siłach Zbrojnych RP. Konferencja odbywała się w Opolu w dniach 21-23 września 2021 r. Uczestnikami byli doradcy DGSA będący pracownikami wojskowymi lub cywilnymi. Celem konferencji było doskonalenie wiedzy i umiejętności osób odpowiedzialnych […]

Przewozy towarów niebezpiecznych w Meksyku

Jak wygląda transport towarów niebezpiecznych za oceanem w egzotycznym Meksyku? Oficjalne standardy meksykańskie (Normas Oficiales Mexicanas lub NOMs) uzupełniają meksykańskie przepisy dotyczące transportu lądowego towarów niebezpiecznych i odpadów (Regulation for the land transport of hazardous materials and wastes). Meksykański Sekretariat Komunikacji i Transportu (SCT) jest odpowiedzialny za publikację i utrzymanie NOM. Ponadto inne meksykańskie agencje […]

Wyłączenia z ADR, 1.1.3.6, 1.7.1.4, 3.3, 3.4, 3.5.

WYŁĄCZENIA – KIEDY NIE MA OBOWIĄZKU WYZNACZENIA DORADCY?   Przepis 1.8.3 ADR (Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 769 i 2471), oraz art. 15 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z […]

Kto ma obowiązek wyznaczenia DGSA

Kto ma obwiązek wyznaczenia doradcy DGSA (dangerous goods safety advisor)? Obowiązek wyznaczenia doradcy przez przedsiębiorcę określony jest w –  przepisie 1.8.3 ADR (Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 769 i 2471), oraz – artykule 15 Ustawy z dnia […]

Zmiany Umowy ADR 2021

Zmiany Umowy ADR 2021 W dniu 1 stycznia 2021 roku weszła w życie kolejna nowelizacja przepisów Umowy (już nie europejskiej) dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (Umowy ADR). W polskim porządku prawnym będzie ona obowiązywała od chwili publikacji w urzędowym Dzienniku Ustaw. Podobnie jak przy poprzednich zmianach, wprowadzono sześciomiesięczny okres przejściowy, co oznacza, że do […]

Nowe opłaty drogowe dla pojazdów ADR w Federacji Rosyjskiej

Nowe opłaty drogowe dla pojazdów ADR w Federacji Rosyjskiej. Z dniem 01.01.2021 r. Departament Polityki Państwowej w Dziedzinie Samochodowego i Miejskiego Transportu Pasażerskiego Ministerstwa Transportu Federacji Rosyjskiej wprowadził pobór opłaty skarbowej za udzielenie specjalnego zezwolenia na przejazd po drogach samochodowych dla pojazdów, wykonującego przewozy ładunków niebezpiecznych w kwocie 1300 rubli.