Blog

CZY CZYŚCIWO ZANIECZYSZCZONE SUBSTANCJAMI NIEBEZPIECZNYMI KLASYFIKUJEMY POD ADR?

SZMACIANY PROBLEM Maria Nicopulos 22 stycznia 2024 WSTĘP Czyściwo, czyli tkaniny do wycierania, zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi wytwarzane są praktycznie w każdym zakładzie, warsztacie, fabryce. Najczęściej powstają na skutek czyszczenia lub odłuszczania powierzchni z zastosowaniem rozpuszczalników, zmywaczy lub substancji olejowych. W zależności od zastosowanych środków chemicznych powstaje odpad niebezpieczny, który powinien być odpowiednio sklasyfikowany zgodnie z […]

Przewóz towarów niebezpiecznych w Siłach Zbrojnych RP

Już po raz czwarty Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk zaprosiło mnie na konferencję nt. Bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w Siłach Zbrojnych RP. Spotkanie odbyło się w Piszu w dniach 19-21 września 2023 r, a tematem przewodnim IX Konferencji był stan bezpieczeństwa oraz realizacja przewozu towarów niebezpiecznych w resorcie obrony narodowej […]

Publikacja mojej pierwszej książki pt. „ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW DUŻEGO RYZYKA W POLSCE”

Transport materiałów niebezpiecznych odbywa się codziennie w naszym otoczeniu. Do grup materiałów niebezpiecznych należą kosmetyki, perfumy, różnego typu aerozole, środki czystości i dezynfekcji, alkohol, paliwa do napędu pojazdów i urządzeń.  Zawsze istnieje ryzyko kradzieży towarów, które później mogą posłużyć do wyprodukowania ładunków wybuchowych i przeprowadzenia ataków terrorystycznych. Ponadto skradzione środki transportu wraz z materiałami/łatwopalnymi, żrącymi […]

Zasady przewozu odpadów medycznych – teoria i praktyka

Na początku 2023 roku temat przewozu odpadów medycznych w Polsce zaczął budzić ogromne kontrowersje, szczególnie wśród pracowników placówek służby zdrowia. Jest to związane m.in. z zakończeniem dnia 31.12.2022 roku, aż 4 letniego okresu przejściowego na wdrożenie wymagań 1.8.3.1 ADR dotyczącego obowiązku wyznaczenia doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych przez „nadającego” (nadawcę) towarów niebezpiecznych.  

Zmiany ADR 2023

1 stycznia 2023 r. weszła w życie kolejna nowelizacja przepisów Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). Podobnie jak przy poprzednich zmianach, wprowadzono sześciomiesięczny okres przejściowy. Oznacza to, że do 30 czerwca 2023 r. można będzie stosować przepisy ADR w wersji z 2021 r. (ADR 2021) albo przepisy ADR w wersji z 2023, po […]

Roczne spotkanie Stowarzyszenia IASA – Stambuł

Po raz pierwszy od 3 lat spotkanie stowarzyszenia IASA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Krajowych Stowarzyszeń doradców do spraw bezpieczeństwa w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych) odbyło się w tradycyjny, stacjonarny sposób – tym razem w Stambule w Turcji. Organizatorem spotkania było tureckie stowarzyszenie doradców – TMGDK-DER, a uczestniczyło w nim 19 przedstawicieli z 12 krajowych stowarzyszeń reprezentujących 12 […]

„Rola i zadania doradcy”

Na zaproszenie Transportowego Dozoru Technicznego, organizatora konferencji naukowo-technicznej „Przewóz towarów niebezpiecznych”, która odbyła się w dniach 29-30.10.022 r., w Warszawie wygłosiłam referat dotyczący „Roli i zadań doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu drogowego towarów niebezpiecznych”. Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje nadawanie lub przewóz drogowy towarów niebezpiecznych, lub związane z nimi pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno […]

Bezpieczeństwo przewozu towarów niebezpiecznych w Siłach Zbrojnych RP – konferencja.

Bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w Siłach Zbrojnych RP – konferencja. Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk po raz ósmy zorganizowało Konferencję Bezpieczeństwa Przewozu Towarów Niebezpiecznych w Siłach Zbrojnych RP. Tym razem spotkanie odbyło się w Gdyni w dniach 20-22 września. Poproszono mnie o przedstawienie „Zmian w ADR 2023”.  Podczas konferencji omówiono […]

Nadawca w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną.

Po 5 latach prac legislacyjnych 1 października 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną. Ustawa definiuje m.in. nadawcę, jako osobę fizyczną, podpisaną pod dokumentem przewozowym lub innym dokumentem towarzyszącym przesyłce. Przesyłkom z materiałami niebezpiecznymi w transporcie lotniczym towarzyszy dokument Shipper’s Declaration for Dangerous Goods […]

Zmiany w rocznym sprawozdaniu ADR (już za 2022 r.)

Zmiany w rocznym sprawozdaniu ADR (już za 2022 r.) Dnia 24 czerwca 2022 r. weszło w życie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 9 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania (Dz. U. 2022, poz. 1227). Poniżej przedstawiono najważniejsze zmiany, które wprowadza: […]

Safe Transport Day 

28.06.2022 r. we Wrocławiu czasopismo Transport Manager zorganizowało ogólnopolską konferencję „Safe Transport Day” w której miałam przyjemność uczestniczyć. Moje wystąpienie oczywiście dotyczyło ADR-ów, czyli zasad bezpiecznego przewozu towarów niebezpiecznych (w załączeniu artykuł). Podczas konferencji temat bezpieczeństwa przedstawiony był szerzej. Prelegenci omawiali zagadnienia takie jak: bezpieczeństwo zestawów transportowych – zarówno dynamiczne, jak i bierne; bezpieczeństwo towarów […]

Umowa wielostronna M347 – przewóz wirusa małpiej ospy

Umowa wielostronna M347 – przewóz wirusa małpiej ospy Umowa z dnia 27.06.2022 dotyczy możliwości klasyfikacji i przewozu substancji zakaźnych zawierających wirus małpiej ospy (z wyjątkiem kultur) pod pozycjami UN 3373 lub UN 3291. Umowa wygasa 1.01.2026 r. Czy przystąpienie Polski do Umowy M347 jest zasadne? Ponieważ wirus ospy małpiej wymieniony jest w przykładach materiałów zakaźnych […]
error: Content is protected !!