Blog

Zmiany ADR 2023

1 stycznia 2023 r. weszła w życie kolejna nowelizacja przepisów Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). Podobnie jak przy poprzednich zmianach, wprowadzono sześciomiesięczny okres przejściowy. Oznacza to, że do 30 czerwca 2023 r. można będzie stosować przepisy ADR w wersji z 2021 r. (ADR 2021) albo przepisy ADR w wersji z 2023, po […]

Roczne spotkanie Stowarzyszenia IASA – Stambuł

Po raz pierwszy od 3 lat spotkanie stowarzyszenia IASA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Krajowych Stowarzyszeń doradców do spraw bezpieczeństwa w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych) odbyło się w tradycyjny, stacjonarny sposób – tym razem w Stambule w Turcji. Organizatorem spotkania było tureckie stowarzyszenie doradców – TMGDK-DER, a uczestniczyło w nim 19 przedstawicieli z 12 krajowych stowarzyszeń reprezentujących 12 […]

„Rola i zadania doradcy”

Na zaproszenie Transportowego Dozoru Technicznego, organizatora konferencji naukowo-technicznej „Przewóz towarów niebezpiecznych”, która odbyła się w dniach 29-30.10.022 r., w Warszawie wygłosiłam referat dotyczący „Roli i zadań doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu drogowego towarów niebezpiecznych”. Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje nadawanie lub przewóz drogowy towarów niebezpiecznych, lub związane z nimi pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno […]

Bezpieczeństwo przewozu towarów niebezpiecznych w Siłach Zbrojnych RP – konferencja.

Bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w Siłach Zbrojnych RP – konferencja. Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk po raz ósmy zorganizowało Konferencję Bezpieczeństwa Przewozu Towarów Niebezpiecznych w Siłach Zbrojnych RP. Tym razem spotkanie odbyło się w Gdyni w dniach 20-22 września. Poproszono mnie o przedstawienie „Zmian w ADR 2023”.  Podczas konferencji omówiono […]

Nadawca w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną.

Po 5 latach prac legislacyjnych 1 października 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną. Ustawa definiuje m.in. nadawcę, jako osobę fizyczną, podpisaną pod dokumentem przewozowym lub innym dokumentem towarzyszącym przesyłce. Przesyłkom z materiałami niebezpiecznymi w transporcie lotniczym towarzyszy dokument Shipper’s Declaration for Dangerous Goods […]

Zmiany w rocznym sprawozdaniu ADR (już za 2022 r.)

Zmiany w rocznym sprawozdaniu ADR (już za 2022 r.) Dnia 24 czerwca 2022 r. weszło w życie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 9 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania (Dz. U. 2022, poz. 1227). Poniżej przedstawiono najważniejsze zmiany, które wprowadza: […]

Safe Transport Day 

28.06.2022 r. we Wrocławiu czasopismo Transport Manager zorganizowało ogólnopolską konferencję „Safe Transport Day” w której miałam przyjemność uczestniczyć. Moje wystąpienie oczywiście dotyczyło ADR-ów, czyli zasad bezpiecznego przewozu towarów niebezpiecznych (w załączeniu artykuł). Podczas konferencji temat bezpieczeństwa przedstawiony był szerzej. Prelegenci omawiali zagadnienia takie jak: bezpieczeństwo zestawów transportowych – zarówno dynamiczne, jak i bierne; bezpieczeństwo towarów […]

Umowa wielostronna M347 – przewóz wirusa małpiej ospy

Umowa wielostronna M347 – przewóz wirusa małpiej ospy Umowa z dnia 27.06.2022 dotyczy możliwości klasyfikacji i przewozu substancji zakaźnych zawierających wirus małpiej ospy (z wyjątkiem kultur) pod pozycjami UN 3373 lub UN 3291. Umowa wygasa 1.01.2026 r. Czy przystąpienie Polski do Umowy M347 jest zasadne? Ponieważ wirus ospy małpiej wymieniony jest w przykładach materiałów zakaźnych […]

The dangerous goods safety adviser: The European Approach of DG Training Maria Nicopoulos

Zapraszam do przeczytania ciekawego artykułu, którego jestem współautorem na temat doradcy ds. bezpieczeństwa w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych. Artykuł został opublikowany w The Journal of Hazmat Transportation (September/October 2021). https://www.hazmatship.com/current-issue

Przewozy towarów niebezpiecznych na Malcie

Malta przystąpiła do Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. stosunkowo późno, bo dopiero 8 May 2007 r. Dla porównania Polska w 1975 roku. Przewozy międzynarodowe towarów niebezpiecznych mogą odbywać się tylko wtedy, kiedy spełnione są warunki przedstawione w załączniku A umowy ADR dla wymienionych w […]

Szkolenia IMDG (e-learning)

Przez ponad rok szukałam specjalistycznego szkolenia dotyczącego zasad bezpieczeństwa przewozu morskiego towarów niebezpiecznych IMDG Code. Niestety, żadna ze znanych mi firm, instytucji nie tylko, że nie organizowała szkoleń stacjonarnych, to również nie oferowała szkoleń online z udziałem wykładowcy. W końcu, zaczęłam przeglądać oferty szkoleń e-learningu, nie do końca przekonana do tego typu formy szkoleń „do […]
error: Content is protected !!