Publikacje, artykuły, wywiady

2018
Artykuł: Czas na zmiany w przewozach ADR, Transport manager NR 5 październik – listopad 2018 (35) 2018 r., ISSN 2300-164X.
2018
2018
Artykuł: Przewóz drogowy TNDR, Polski Traker 2/2018, ISSN 1508-7638.
2018
2017
Wywiad: Nie tylko na papierze, Polski Traker 12/2017, ISSN 1508-7638.
2017
2016
Artykuł: ADR 2017 Najważniejsze zmiany, Transport Manager, Wydawca: Media4Business Sp. z o.o. No5 październik-listopad 2016 (23), ISSN 2300-164X.
2016
2016
Artykuł: Przewóz drogowy towarów wysokiego ryzyka, Wiedza Obronna, Kwartalnik Towarzystwa Wiedzy Obronnej, Rok XLIII, 3-4 /256-257/, ISSN 0209-0031.
2016
2016
Monografia Transport lotniczy towarów niebezpiecznych, Przegląd Komunikacyjny, Wydawca: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej 3/2016 rocznik LXXI, ISSN 0033-22-32, (8 pkt).
2016
2015
Artykuł: Nowa platforma współpracy stowarzyszeń DGSA w Europie – EASA, Przewóz Towarów Niebezpiecznych, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, 2015, ISBN 978-83-7789-338-8, (4 pkt).
2015
2014
Wywiad: Artykuł/wywiad: Niebezpieczne Stowarzyszenie, Polska Gazeta Transportowa, NR13 (1089) Rok XXII.
2014
2013
Artykuł: ADR 2013-2015 Nowelizacja Umowy i omówienie najważniejszych zmian, Chemia i Biznes nr 1/2013.
2013
2012
Artykuł/wywiad: Bezpieczniej z niebezpiecznymi, Polska Gazeta Transportowa NR 23.
2012
2012
Artykuł: Egzaminy ADR dla kierowców po nowemu. Logistyka a jakość.
2012
2012
Wywiad: Po co jest DGSA? Polska Gazeta Transportowa, Nr 5 (871), Rok XVIII.
2012
error: Content is protected !!