Safe Transport Day 

28.06.2022 r. we Wrocławiu czasopismo Transport Manager zorganizowało ogólnopolską konferencję „Safe Transport Day” w której miałam przyjemność uczestniczyć.Moje wystąpienie oczywiście dotyczyło ADR-ów, czyli zasad bezpiecznego przewozu towarów niebezpiecznych (w załączeniu artykuł).Podczas konferencji temat bezpieczeństwa przedstawiony był szerzej. Prelegenci omawiali zagadnienia takie jak: bezpieczeństwo zestawów transportowych - zarówno dynamiczne, jak i...

Umowa wielostronna M347 – przewóz wirusa małpiej ospy

Umowa wielostronna M347 - przewóz wirusa małpiej ospy Umowa z dnia 27.06.2022 dotyczy możliwości klasyfikacji i przewozu substancji zakaźnych zawierających wirus małpiej ospy (z wyjątkiem kultur) pod pozycjami UN 3373 lub UN 3291. Umowa wygasa 1.01.2026 r. Czy przystąpienie Polski do Umowy M347 jest zasadne? Ponieważ wirus ospy małpiej wymieniony...

Przewozy towarów niebezpiecznych na Malcie

Malta przystąpiła do Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. stosunkowo późno, bo dopiero 8 May 2007 r. Dla porównania Polska w 1975 roku. Przewozy międzynarodowe towarów niebezpiecznych mogą odbywać się tylko wtedy, kiedy spełnione są warunki przedstawione w załączniku A...

Szkolenia IMDG (e-learning)

Przez ponad rok szukałam specjalistycznego szkolenia dotyczącego zasad bezpieczeństwa przewozu morskiego towarów niebezpiecznych IMDG Code. Niestety, żadna ze znanych mi firm, instytucji nie tylko, że nie organizowała szkoleń stacjonarnych, to również nie oferowała szkoleń online z udziałem wykładowcy. W końcu, zaczęłam przeglądać oferty szkoleń e-learningu, nie do końca przekonana do...

Czy forma szkoleń e-learningu i szkoleń online jest dopuszczona dla szkoleń 1.3, 8.2.3 ADR?

E-learning i szkolenia online dla pracowników wykonujących czynności z towarami niebezpiecznymi ciągle budzą wiele wątpliwości, szczególnie wśród doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych. W związku z ograniczeniami epidemicznymi w 2020 i 2021 roku ograniczono możliwość przeprowadzania stacjonarnych kursów dla doradców DGSA oraz kierowców ADR. Sygnatariusze Umowy ADR podpisali umowy...

Konferencja Bezpieczeństwa Przewozu Towarów Niebezpiecznych w Siłach Zbrojnych RP

Po raz kolejny zostałam zaproszona przez Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk na VII Konferencja Bezpieczeństwa Przewozu Towarów Niebezpiecznych w Siłach Zbrojnych RP. Konferencja odbywała się w Opolu w dniach 21-23 września 2021 r. Uczestnikami byli doradcy DGSA będący pracownikami wojskowymi lub cywilnymi. Celem konferencji było doskonalenie...

Przewozy towarów niebezpiecznych w Meksyku

Jak wygląda transport towarów niebezpiecznych za oceanem w egzotycznym Meksyku? Oficjalne standardy meksykańskie (Normas Oficiales Mexicanas lub NOMs) uzupełniają meksykańskie przepisy dotyczące transportu lądowego towarów niebezpiecznych i odpadów (Regulation for the land transport of hazardous materials and wastes). Meksykański Sekretariat Komunikacji i Transportu (SCT) jest odpowiedzialny za publikację i utrzymanie...

Wyłączenia z ADR, 1.1.3.6, 1.7.1.4, 3.3, 3.4, 3.5.

WYŁĄCZENIA - KIEDY NIE MA OBOWIĄZKU WYZNACZENIA DORADCY? Przepis 1.8.3 ADR (Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 769 i 2471), oraz art. 15 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych...

Kto ma obowiązek wyznaczenia DGSA

Kto ma obwiązek wyznaczenia doradcy DGSA (dangerous goods safety advisor)?Obowiązek wyznaczenia doradcy przez przedsiębiorcę określony jest w-  przepisie 1.8.3 ADR (Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 769 i 2471), oraz- artykule 15 Ustawy...

error: Content is protected !!