Wyłączenia z ADR, 1.1.3.6, 1.7.1.4, 3.3, 3.4, 3.5.

WYŁĄCZENIA - KIEDY NIE MA OBOWIĄZKU WYZNACZENIA DORADCY? Przepis 1.8.3 ADR (Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 769 i 2471), oraz art. 15 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych...

Kto ma obowiązek wyznaczenia DGSA

Kto ma obwiązek wyznaczenia doradcy DGSA (dangerous goods safety advisor)?Obowiązek wyznaczenia doradcy przez przedsiębiorcę określony jest w-  przepisie 1.8.3 ADR (Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 769 i 2471), oraz- artykule 15 Ustawy...