Zmiany Umowy ADR 2021

W dniu 1 stycznia 2021 roku weszła w życie kolejna nowelizacja przepisów Umowy (już nie europejskiej) dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (Umowy ADR).

W polskim porządku prawnym będzie ona obowiązywała od chwili publikacji w urzędowym Dzienniku Ustaw. Podobnie jak przy poprzednich zmianach, wprowadzono sześciomiesięczny okres przejściowy, co oznacza, że do 30 czerwca  2021 r. można będzie stosować przepisy ADR w wersji z 2019 roku albo przepisy ADR w wersji z 2021 (ADR 2021), a od 1 lipca – wyłącznie ADR 2021.

W załączonym opracowaniu przedstawiono wybrane zmiany do Umowy ADR, które dotyczą największej liczby adresatów, tj. nadawców, przewoźników, odbiorców.

error: Content is protected !!