Transport materiałów niebezpiecznych odbywa się codziennie w naszym otoczeniu. Do grup materiałów niebezpiecznych należą kosmetyki, perfumy, różnego typu aerozole, środki czystości i dezynfekcji, alkohol, paliwa do napędu pojazdów i urządzeń.  Zawsze istnieje ryzyko kradzieży towarów, które później mogą posłużyć do wyprodukowania ładunków wybuchowych i przeprowadzenia ataków terrorystycznych. Ponadto skradzione środki transportu wraz z materiałami/łatwopalnymi, żrącymi czy trującymi mogą stać się surowcem do przygotowania tych samobójczych ataków. Z tego powodu transport TDR (towarów dużego ryzyka zgodnie z 1.10 ADR) powinny stale kontrolować uprawnione podmioty, a na określonych trasach powinien być on stale monitorowany, tak aby w razie niebezpiecznego zdarzenia odpowiednie służby mogły natychmiast zareagować.

W wyniku dostrzeżenia w tej tematyce pewnego obszaru niewiedzy, podjęłam się pracy i badaniom służącym uporządkowaniu wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem przewozu towarów dużego ryzyka oraz przedstawieniem koncepcji optymalnych rozwiązań obejmujących działania mające na celu ochronę tych towarów.

Książka składa się z pięciu rozdziałów służących uporządkowaniu wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem przewozu towarów dużego ryzyka oraz przedstawienie koncepcji optymalnych rozwiązań obejmujących działania mające na celu ochronę tych towarów.

Wydawca: Wydawnictwo Towarzystwa Wiedzy Obronnej ul. Siedmiogrodzka 3A, 01-204 Warszawa, www.tow.com.pl. Kontakt: e-mail: towwdzob@op.pl

error: Content is protected !!