Slider3

Nazywam się Maria Nicopulos

Jestem doradcą do spraw bezpieczeństwa

w przewozie towarów niebezpiecznych

Slider2

20 lat doświadczenia

Doktorat z bezpieczeństwa

Slider1

Doradca i ekspert w transporcie

drogowym, kolejowym, morskim, lotniczym

O mnie

Absolwentka Akademii Sztuki Wojennej na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego (studia doktorskie III stopnia), gdzie uzyskała stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie.

Studia magisterskie ukończyła na Politechniki Poznańskiej (Wydział Technologii Chemicznej kierunek Ochrony Środowiska) otrzymując stopień i tytuł naukowy mgr inż. Ekotechnologii.

Absolwentka Politechniki Krakowskiej (Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy), Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Zarządzanie Środowiskiem), Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (Marketing).

Od 2003 roku doradca ds. bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym ADR i kolejowym RID. Specjalista w zakresie znajomości przepisów lotniczych TI ICO, IATA DGR oraz kodeksu morskiego IMDG. Starszy inspektor BHP. W latach 2022-2018 prezes Stowarzyszenia IASA (Międzynarodowego Stowarzyszania DGSA), wiceprezes Stowarzyszenia Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych S-DGSA (prezes w latach 2018-2013), członek Stowarzyszenia Doradców ds. Bezpieczeństwa Przewozu Towarów Niebezpiecznych Koleją, Europejskiego Stowarzyszenia Doradców ESD ADR oraz Brytyjskiego Stowarzyszenia Specjalistów ds. Towarów Niebezpiecznych – BADGP (British Association of Dangerous Goods Professionals).

Moje zainteresowania zawodowe i naukowe skupiają się na szeroko pojętym bezpieczeństwie przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie lądowym (drogowym, kolejowym, śródlądowym) lotniczym oraz morskim. Koncentrują się gównie na systemie zarządzania bezpieczeństwem przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz towarów dużego ryzyka.

Doświadczenie:

Wykładowca, trener na kursach, szkoleniach i warsztatach z zakresu problematyki dotyczącej bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, magazynowania chemikaliów, gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, wymaganiami dla zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz dziedzin pokrewnych.

Współpracuje z instytutami administracji publicznej, jednostkami wojskowymi oraz przedsiębiorstwami z branży transportu i logistyki, przemysłu chemicznego, kosmetycznego, farmaceutycznego, paliwowo – energetycznego i innymi. Autorka książki, skryptów, publikacji i artykułów specjalistycznych w wydawnictwach naukowych poświęconych problematyce transportu, logistyce i bezpieczeństwie pracy. Od 02.2000 roku własna działalność gospodarcza – firma EKO SKOLAR.

Własna działalność gospodarcza w zakresie doradztwa w przewozie drogowym, kolejowym, lotniczym, morskim towarów niebezpiecznych, opracowywanie wniosków i dokumentacji wymaganej Umową ADR, doradztwa z zakresie Prawa Ochrony środowiska i Ustawy o odpadach.

Od 2016 roku członek grupy ekspertów w ramach zespołu doradczego do spraw przewozu towarów niebezpiecznych powołanego przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa, odznaczona w 2019 roku odznaką resortową Ministra Infrastruktury „Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej RP”.

od 2023
Brytyjskie Stowarzyszenie Specjalistów ds. Towarów Niebezpiecznych - BADGP (British Association of Dangerous Goods Professionals)
Członek
od 2023
od 2016
Członek grupy ekspertów.
Członek grupy ekspertów w ramach Zespołu doradczego do spraw przewozu towarów niebezpiecznych powołanego przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa.
od 2016
od 2014
Międzynarodowe Stowarzyszenie Stowarzyszeń DGSA (IASA).
Prezes (2022-2018), Zastępca Skarbnika (2018-2015).
od 2014
od 2013
Stowarzyszenie ds. Bezpieczeństwa Przewozu Towarów Niebezpiecznych Koleją - DBPK.
Członek.
od 2013
od 2009
Europejskie Stowarzyszenie Doradców ESD ADR.
Członek.
od 2009
od 2008
Stowarzyszenie Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych DGSA.
Wiceprezes (od 2018), Prezes (2018-2013).
od 2008
od 02.2000
EKO SKOLAR. Własna działalność gospodarcza.
Własna działalność gospodarcza w zakresie doradztwa w przewozie drogowym, kolejowym, lotniczym, morskim towarów niebezpiecznych, opracowywanie wniosków i dokumentacji wymaganej Umową ADR, doradztwa z zakresie Prawa Ochrony Środowiska i Ustawy o odpadach.
od 02.2000
01-12.2002 r.
ABRYS Sp. z o.o. Grupa Konsultingowo-Projektowa Dział Szkoleń i Konferencji zajmowane stanowisko – Specjalista ds. Szkoleń
Zadania: organizacja na terenie kraju i za granicą szkoleń i konferencji w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska, gospodarki odpadami (komunalnymi, niebezpiecznymi, przemysłowymi)
01-12.2002 r.
2000-2001
G9 Garden Marketing.
Zajmowane stanowisko – Specjalista ds. Rozwoju Zadania: organizacja fundacji ekologicznej EKOPOLSKA.
2000-2001
1998-2000
ABRYS Sp. z o.o. Grupa Konsultingowo-Projektowa.
Dział Szkoleń i Konferencji zajmowane stanowisko – Specjalista ds. Edukacji Ekologicznej Zadania: organizacja szkoleń i konferencji w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska, gospodarki odpadami, odnawialnych źródeł energii, gospodarki wodno-ściekowej).
1998-2000
0
LAT DOŚWIADCZENIA
0
ZADOWOLENYCH KLIENTÓW
0
DZIEDZINY TRANSPORTU
0
PRZESZKOLONYCH PRACOWNIKÓW

Wykształcenie

2019-2015
Doktor nauk społecznych w dyscyplinie bezpieczeństwa Studia III stopnia Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa
2019-2015
2009-2008
Kwalifikacje Starszego Inspektora Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Studia podyplomowe o kierunku: "Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy" Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
2009-2008
2001-2000
Studia podyplomowe o kierunku: „Zarządzanie Środowiskiem” Centrum Edukacyjne Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
2001-2000
1999-1998
Podyplomowe Studium Marketingu Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
1999-1998
1998-1994
Magister inżynier Ekotechnologii
Studia I i II stopnia
Kierunek: Ochrona Środowiska, Wydział Technologii Chemicznej Politechnika Poznańska
1998-1994

Kontakt

dr n. społ. inż. Maria Nicopulos
e-mail: maria.nicopulos@ekoskolar.com.pl
telefon: +48 602 399 049
error: Content is protected !!