1 stycznia 2023 r. weszła w życie kolejna nowelizacja przepisów Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). Podobnie jak przy poprzednich zmianach, wprowadzono sześciomiesięczny okres przejściowy. Oznacza to, że do 30 czerwca 2023 r. można będzie stosować przepisy ADR w wersji z 2021 r. (ADR 2021) albo przepisy ADR w wersji z 2023, po ich publikacji w Urzędowym Dzienniku Ustaw (ADR 2023), a od 1 lipca – wyłącznie ADR 2023. W niektórych szczególnych przypadkach mamy podane inne okresy przejściowe.

error: Content is protected !!