Na początku 2023 roku temat przewozu odpadów medycznych w Polsce zaczął budzić ogromne kontrowersje, szczególnie wśród pracowników placówek służby zdrowia. Jest to związane m.in. z zakończeniem dnia 31.12.2022 roku, aż 4 letniego okresu przejściowego na wdrożenie wymagań 1.8.3.1 ADR dotyczącego obowiązku wyznaczenia doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych przez „nadającego” (nadawcę) towarów niebezpiecznych.

 

error: Content is protected !!