Po raz pierwszy od 3 lat spotkanie stowarzyszenia IASA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Krajowych Stowarzyszeń doradców do spraw bezpieczeństwa w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych) odbyło się w tradycyjny, stacjonarny sposób – tym razem w Stambule w Turcji. Organizatorem spotkania było tureckie stowarzyszenie doradców – TMGDK-DER, a uczestniczyło w nim 19 przedstawicieli z 12 krajowych stowarzyszeń reprezentujących 12 państw: Belgię, Danię, Francję, Węgry (online), Irlandię, Luksemburg, Norwegię, Polskę, Portugalię, Szwajcarię, Turcję i Wielką Brytanię. Miałam przyjemność reprezentować polskie Stowarzyszenie S-DGSA.

IASA powstało w 2009 r. Jako organizacja pozarządowa ma na celu zrzeszenie stowarzyszeń krajowych wszystkich państw, które są członkami Umowy ADR/RID/ADN. IASA reprezentuje interesy doradców DGSA podczas posiedzeń wspólnych grupy roboczej ds. RID/ADR/ADN WP15 w Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych. Planowane działania mają na celu poprawę przepisów na poziomie tworzenia Umowy ADR, ADN, Regulaminu RID. Celem IASA jest m.in.

  • wspieranie członków w ich pracy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych;
  • zapewnienie forum wymiany doświadczeń, poglądów i informacji;
  • nawiązanie skutecznej komunikacji pomiędzy krajowymi stowarzyszeniami.

Podczas spotkania w Istambule omówiono aktualne propozycje zmian w przepisach RID/ADR/ADN przygotowane przez IASA, raport finansowy za lata 2021, 2022, zestawienia odpowiedzi w sprawie zapytań, które w ostatnim czasie kierowali do siebie wzajemnie członkowie IASA.

Aktualnie IASA pracuje and następującymi propozycjami zmian w przepisach RID/ADR/ADN:

– Egzaminy dla doradców (zakrycie nazwiska kandydata oraz daty urodzenia na teście, okresowe zmiany ośrodków egzaminujących) – przygotowana zostanie ankieta, celem ustalenia dalszych działań;

– Wyłączenia w zakresie egzaminowania doradcy w określonych klasach (paliwo lotnicze UN1268/1863 nie ma wyłączenia dla DGSA);

– Ujednolicenie przepisów ADR i RID dotyczących umieszczania nalepek na kontenerach, MEGC, kontenerach-cysternach, cysternach przenośnych;

– Zmiana definicja pojazdu zamkniętego – propozycja polskiego stowarzyszenia S-DGSA, które zostało poproszone o przygotowanie gotowej propozycji w wymaganej przez sekretariat UNECE formie z opisem problemu, wstępem, wyjaśnieniem;

– Szkolenie kierowców na LQ – propozycja polskiego stowarzyszenia S-DGSA, które zostało poproszone o przygotowanie gotowej propozycji w wymaganej przez sekretariat UNECE formie z opisem problemu, wstępem, wyjaśnieniem:

– SP668. Zmiana zapisu treści.

Będąc członkiem polskiego Stowarzyszenia Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych – DGSA https://s-dgsa.pl/ mamy możliwość kształtowania przepisów międzynarodowym.

error: Content is protected !!