Po raz kolejny zostałam zaproszona przez Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk na VII Konferencja Bezpieczeństwa Przewozu Towarów Niebezpiecznych w Siłach Zbrojnych RP. Konferencja odbywała się w Opolu w dniach 21-23 września 2021 r. Uczestnikami byli doradcy DGSA będący pracownikami wojskowymi lub cywilnymi. Celem konferencji było doskonalenie wiedzy i umiejętności osób odpowiedzialnych za kształtowanie systemu bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w Siłach Zbrojnych RP. Podczas konferencji omówione zostały zasady przewozu towarów niebezpiecznych w regionalnych bazach logistycznych oraz jednostkach pod nie podległych. Przedstawiony został system przewozu, od zapotrzebowania na środki transportowe do składu, plan dowozu środków bojowych i materiałowych, poprzez zapotrzebowanie i zezwolenie na przejazd drogowy, opracowanie dokumentacji konwojowej, jak również sprawdzenie jednostek transportowych przed i po załadunku. Na podstawie INSTRUKCJI konwojowania sprzętu bojowego, broni, amunicji, materiałów wybuchowych oraz innych środków i materiałów niebezpiecznych opracowywany jest PLAN KONWOJOWANIA. W SZRP system organizacji przewozu towarów niebezpiecznych jest naprawdę dobrze i bezpiecznie zorganizowany.

W ramach konferencji odwiedziliśmy 10 Bazę Logistyczną w Opolu, gdzie zaprezentowano nam materiały umożliwiające prawidłowe zapakowanie i oznakowanie sztuk przesyłek, opakowań zbiorczych, kontenerów włączeni z elementami służącymi do mocowania ładunku.

I na koniec – bardzo miły gest. Otrzymałam odznakę od Szefa Szefostwa Transportu i Ruchu Wojsk, za którą raz jeszcze bardzo dziękuję 😊

error: Content is protected !!